top of page

Erfaringskonsulent

"Åpenhet er et kraftig verktøy"

Psykisk sykdom er noe som rammer store deler av befolkningen, men som ikke blir snakket like mye om som fysiske skader. Det kan komme av følelser som skam, manglende forståelse og håpløshet - og variasjonene og formene kan være mange. Litt som gener kan en tilstand komme til uttrykk på forskjellige måter i ulike individer.

Uruz - Health & well-being tilbyr utplassering/leie av erfaringskonsulent til samtale for å snakke om psykisk sykdom. Å skape et rom av felles forståelse og en følelse av at man ikke er alene kan bety mye i en rehabiliteringsprosess. Samtaletemaene dekker spiseforstyrrelse, panikkangst, depresjon og psykisk helsevern. 

Image by Priscilla Du Preez
Erfaringskonsulent: Services
bottom of page